OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zo, de elfde van augustus alweer. De verjaardagen van onze twee-lingen zoons, een paar dagen geleden, samen met familieleden gevierd. 54 Jaar zijn ze geworden, bij elkaar opgeteld! Eén van hen mailde me ..."Ja, pap, kleine jongens worden groot". Waarop ik hem terug mailde: "Ja, en grote jongens worden mannen en als alles goed blijft gaan ... vader(s)". Onze dochter is ook in augustus geboren, slechts een luttel aantal dagen na de zoons en haar verjaardagsviering heb ik nog in het verschiet. Ze is 6 jaren na de boys geboren en wordt dus 21. Er waren tijden, en niet eens zo heel lang geleden, dat je dan pas voor de wet als volwassen persoon werd beschouwd. 

Tussen al deze fijne festiviteiten en elke door de weekse dag werken door, gaat het krantenknipselsverzamelwerk gewoon door. Ik heb me er geheel bij neer gelegd dat deze specifieke Saillante zoek-, plak- en publiceeractiviteit nog wel een aantal maanden zal voortduren. Het aangename en spannende is dat je nooit weet wat de volgende krant je gaat brengen en je dus plompverloren ineens kan confronteren met iets wat je -totaal- niet verwacht had. Toegegeven, het valt dan wel eens wat tegen als je alsmaar niet van dat soort nieuws te zien krijgt, maar het houdt de mogelijkheid volkomen open dat de volgende ...

Het startjaar 1913 van deze aflevering had geen al te grote verrassingen in petto. Maar dat weet je pas als je het hele jaar door gespit hebt van 31-12-1913 achteruit naar 01-01-1913. Dat heb ik gedaan en onderstaand zit u daar het resultaat van. Het hele jaar 1912 is qua gevonden knipsels ook al gereed, alleen moet ik die nog allemaal eerst netjes in een Power Point systematiseren en dan kan ik die ook weer opladen.

Maar laten we eerst maar eens met 1913 beginnen. 

Alhoewel ik met het grootste plezier en altijd gemotiveerd naar m'n werk ga -ik werk als data-verwerker bij Damen Shipyards in Gorinchem- kijk ik toch ook altijd weer uit naar het weekend. In overleg met mijn werkgever èn uiteraard na inlevering van een aantal verlofuren, mag ik elke vrijdagmiddag om 12:00 aan mijn kuierlatten trekken, zodat ik dan direct uitzicht heb op 2,5 dag weekend. En kan dus al op vrijdagmiddag, afgezien van andere zeer dringende taken en bezigheden, verder met m'n website. Hetgeen na afloop van déze vrijdagmiddag (12/8) resulteert in het volledig en netjes af kunnen werken van het relaas over 1912. 

Opvallend vind ik in 1912 vooral de berichten over twee dames. Mevrouw Fijne van Salverda, die vanuit Frankrijk een notaris in Nederland weilanden laat verkopen 'onder' Dreumel. En een mevrouw C. van Biggelaar, die legaten aan het 'rond strooien' lijkt, ook aan Dreumel. Intrigerend.

Hier is het volledige verslag:

1911 Is ook al klaar. Zaterdagochtend (13/8) is het nog maar net, nog geen 7 uur. Ik heb net de vogels buiten wat te eten gegeven, zoals ik al jaar en dagen pleeg te doen. Ze komen tegenwoordig uit m'n hand eten, zo gewend zijn we aan elkaar geraakt. 


Heeft weinig met Dreumel te maken, zij het dat het zich afspeelt in dit dorp. Veel meer informatie over Dreumel kunt u weer hieronder lezen. Gebeurtenissen, die gróte indruk op me hebben gemaakt, zijn er niet te melden dit jaar en het verbaast me dat er zelfs -ook in opvolgende jaren, zie hierboven- bijna niets over te hoge waterstanden en wateroverlast wordt gemeld. Er wordt dit jaar -1911- in enkele artikeltjes terug geblikt op 50 jaar geleden-1861. Een rampjaar, toen heel Maas en Waal -en verder- onder water stond en er grote schade werd geleden en slachtoffers zijn gevallen. De koning heeft destijds -ook- Dreumel bezocht en een 'eenvoudig' maal genuttigd bij de burgemeester thuis. Gerardus van Welie was toen burgemeester. Dat in memoriam-verslag over 1861 heb ik deze keer niet in het geheel over genomen. Dat komt wel uitgebreid aan de orde, weet ik heel zeker, als eenmaal 1861 onderzocht gaat worden.