OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

1910: Dames met de broek aan ... teveel berichten over de families van Dreumel (met die achternaam!) ... Branden te Dreumel ... E-I-N-D-E-L-O-Z-E herhalingen van zetten gedurende Dreumelse raadsvergaderingen ... De geplande aanleg van een spoorweg via Dreumel ... Onteigening van grond bij de Vorensche Dam ... Financiële crisis na financiële crisis in het Dreumelse gemeentehuis ... Dreumel kan telefoneren met een aantal Duitse plaatsen ...  Dreumelse slachtoffers en misdadigers ...

Bellen in 1910 volgens Wikipedia.

Zomaar een aantal onderwerpen, dat in 1910 de gemoederen in Dreumel, maar vooral toch ook de redacties van heel veel kranten, bezig hielden. Geen wereldschokkende gebeurtenissen, maar wel degelijk van invloed op het plaatselijke niveau. 

Je zult maar degene zijn waarvan de grond van rechtswege onteigend wordt. Of je huis en haard en mogelijk ook vee en machines zul je maar in vlammen op zien gaan.  Of je zult maar in een gemeente wonen, waar de gemeentelijke raadsleden vaker, zo lijkt het, met zichzelf en elkaar bezig zijn, dan met alles en heel veel daarom heen. 

◄ Een zeer gering aantal Dreumelnaren zullen opgetogen geweest zijn omdat ze plots met een paar steden in Duitsland konden bellen.

En hoeveel inwoners van Dreumel zich gewaar waren van de onderhandelingen over een spoorverbinding, behalve de gemeenteraad, is zeer de vraag.

Ik laat u gewoon heel 1910 zien, zodat uzelf uw oordelen kunt vellen. Of niet.


De afbeeldingen hierboven gaan slechts tot mei 1910. Ik heb onlangs al vaker gemerkt dat ik -zoals eerder- geen bestanden meer van maximaal 5 Mb kan uploaden, maar slechts van minder. Dus moet ik de bestanden van eerst 5 Mb open breken en verdelen in kleinere bestandjes. Vandaar dat niet heel 1910 in één keer geüpload kon worden en ik zodoende tussen twee bestanden in nog even wat van me af kan schrijven. Want ... dan veronderstel je dat je, als je eenmaal al in de maand mei bent aangekomen met het weer geven van krantenberichten, dat je dan toch al vrij snel het begin van 1910 zult gaan bereiken. Nog maar een maand of 5 te gaan, denk je dan, dan heb ik dit jaar ook weer verwerkt. Maar dat viel nog even, nee, lànger, tegen. Daar merkt u als lezer of lezeres, niets van, maar ik ben daar nog best heel lang mee doende geweest, voor ik alles op orde had voor wat 1910 betreft.

Maar hier is dan de rest (van 1910).


Eindelijk krijgen we meer inzicht in de reden waarom -gronden rond en- de Vorensche Dam onteigend moeten worden; De Dreumelse  gemeenteraad krijgt een nieuw lid die bij zijn eerste aantreden getrakteerd wordt op een echte hart-onder-de-riem toespraak van ons aller burgemeester Gerrit van Eijseren;  Een onderscheiding voor menslievend hulpbetoon; Het gaat niet goed, en nauwelijks beter, met veldwachter Kamp; Dreumel neemt afscheid van het Fijnje Salverda stoomgemaal; Dreumel groeit, langzaam maar gestaag. Ondanks de gemeenteraad!

Dat alles in 1909:

Phhhh, is geloof ik de juiste tekst om aan te geven dat je opgelucht bent, terwijl je ondertussen het klamme zweet van het voorhoofd af veegt. Bovenstaande afbeelding heeft een bestandsgrootte van 3,7 Mb en een zelfs kleiner formaat bestand werd gisteren, ondanks verwoede pogingen, niet geüpload door deze Strato website-builder. Toch besloot ik het er op te wagen en zie daar -wie niet ooit waagt, die wint nooit- ... phhhh, in één keer gelukt.

Zodra de rest van 1909 in beeld is gebracht, kom ik hier weer terug en doe wat ik fijn vind om te doen. U de kant en klare afbeelding van de rest van 1909 laten zien. Het is zondagmiddag, net 12:00 uur geweest, best tijd voor een bescheiden lunchje. 

En 4,5 uur later ... 1909, vanaf maandag 12 juni terug naar woensdag 13 januari 1909. Meer interessants was en is er over 1909 niet te vinden: 


Ik ben bezig met 1908. 

Dames en heren, lezers en lezeressen, wàt een diepe droefenis met betrekking tot de Dreumelse gemeenteraad. Het is eigenlijk met geen digitale pen te beschrijven hoe die raad zich gedraagt, nota bene te midden van allerlei journalisten, die het water, waarschijnlijk letterlijk, al in de monden liep làng voorafgaand aan elke raadsvergadering. Het lijkt alsof elke vergadering ... àls ze tenminste vergaderden... een compleet en uiterst slecht toneelstuk was, opgevoerd ten faveure van slechts henzelf, de individuele leden van die raad. Ongeëvenaarde ego-trippers waren het. Ik heb een deel van 1908 verwerkt, dat laat ik u graag zien. Oordeelt zelf, aan de hand van een aantal krantenverslagen van die z.g. vergaderingen.


Einde 1908 ... Einde Deel 12 van deze lange reeks van delen. Maar nog lang geen eind aan het zoeken naar en vinden van alsmaar berichten over Dreumel in de kranten. Het houdt maar niet op en daar ben ik niet rouwig om. Immers, ik zou geen verdere teksten meer kunnen traceren om ze u te laten lezen. Ik hoop overigens wel dat de trend wat zal veranderen. Om de zoveel berichten wordt in een haast ontelbaar aantal -allemaal één voor één aan te klikken- kranten weer uitvoerig gerapporteerd over de taferelen, die zich in de raadzaal afspelen. Als ik het kan voorkomen, dan probeer ik om ze in ieder geval niet letterlijk allemaal weer te geven die verslagen. Je wordt er bepaald niet vrolijker van, vooral verkerende in de wetenschap dat slechts een -geschat- handjevol Dreumelnaren zich ervan bewust waren door wie de bestuurlijke honneurs van en over Dreumel werden waar genomen en hoe zich dat precaire en behoedzame proces in werkelijkheid ontrolde in de raadkamer.