OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Deze keer eens geen uitvoerige, lange inleiding om met dit nieuwe deel 14 te beginnen. Een soortement naleiding dan nog even.

Het jaar 1904 blijkt weer een jaar te zijn (ik heb dit jaar onlangs ook weer helemaal kunnen afronden) dat best lang is en veel (84) diverse berichten over Dreumel bevat. Trouwens, ook over andere zaken, die wel met Dreumel te maken hebben. Ik heb me speciaal verdiept in de afsluiting van de Maas en een deel van de gevonden informatie toch in deze verslaggeving verwerkt. 

Maas en Waal zijn immers beide rivieren, waar Dreumel veel mee te maken heeft en heeft gehad en er ook veel last van heeft ondervonden. Vandaar het speciale deel van de berichtgeving hierboven, dat zich concentreert op de -afsluiting van de- Maas, meer dan op de Waal. Beide rivieren werden uiteindelijk permanent gescheiden door middel van beheersbare sluizen (St.Andries en de Wilhelminasluis), aangezien hun gecombineerde watermassa's herhaaldelijk en te vaak al hadden gezorgd voor heftige en rampzalige watersnoden. 

De watersnood van 1926 hebben ze, nadat de twee verbindingen die deze twee rivieren van oudsher met elkaar hadden, al lang waren afgesloten, helaas niet kunnen voorkomen. Maar wie weet hoeveel meer watersnoden er geweest zouden zijn als die permanente afsluitingen niet hadden plaats gevonden ?! Ik niet en gelukkig Dreumel, en al die andere delen van Nederland die dan onder gelopen zouden zijn , ook niet.


28-08-2016 : Het nog resterende deel van 1904 kan ook te water worden gelaten. Bij deze:


28-08-2016: Zeer geregeld controleer ik of deze website wel presteert, zoals ik dat probeer telkens naar behoren tot stand te brengen. En bekijk telkenmale naar de eigenlijke website, zoals u die ook voor geschoteld krijgt, als u deze website bezoekt. In 9 van de 11 gevallen ben ik doorgaans tevreden met het eindresultaat. 

Maar zojuist constateerde ik toch dat delen van een bepaalde pagina wèl en andere, nota bene op diezelfde pagina, gewoon onzichtbaar bleven. Een onverwachte ervaring, die me dan noodzaakt om een en ander spoedig te herstellen. Geen oorzaak bekend overigens en onverwachts omdat ik alles ±28x controleer voor ik het durf te publiceren. Ik heb dus delen van die pagina moeten verwijderen ... heb de oorspronkelijke PowerPoint beeld-bestanden moeten herbenoemen (want dit website-maak-programma accepteert geen bestandsnamen die al eerder werden gebruikt) ... en moet die dan weer op de juiste plek van die, aanvankelijk gehavende, bladzijde terug plaatsen. Toch weer een flink uurtje puzzelen en passen en meten, maar ... ik heb het idee dat het zowaar gelukt is. 

Hetgeen ik overigens pas kan controleren, als ik de gehele ontwerp-site omzet naar de gepubliceerde, openbare site. Helaas kan ik geen deel-publicatie plegen  en dus wordt dan direct àlles van ontwerp over gezet naar de openbare site. Ook de verhalen waar ik nog niet geheel meer klaar ben. Toch ga ik de publicatie aanstonds activeren, om te kunnen controleren of mijn herstelde bladzijde ook daadwerkelijk hersteld is.

Dat betekent wel dat u een deel van met name déze bladzijde zult ontwaren, die nog niet helemaal/helemaal niet klaar is. Immers, slechts 1904 staat er tot nu toe op, maar 1902 en 1903, die ten slotte ook deel zullen gaan uitmaken van deze bladzijde, nog niet. Ik ben daarmee doende en zal ze ook weer publiceren, zodra ik die gereed heb.

Deze zijn vooralsnog dus (30-08-2016 niet meer) ...  

Maar, zoals te doen gebruikelijk, is het ook alweer gelukt om een deel van 1903 websiteklaar te maken. Maar de under-construction-koe kan nog niet weg, want nog niet héél 1903 is gereed en 1902 nog helemààl niet. 

Maar dan toch hier alvast dat deel van 1903 dat ik als klaar bestempel:

Met groot genoegen biedt ik u de resterende krantenberichten van 1903 aan:

"Boterseparator Cie (Patent van Deursen)
1903 (30-01) Boter Separator-Vennootschap.pdf (11.47MB)
"Boterseparator Cie (Patent van Deursen)
1903 (30-01) Boter Separator-Vennootschap.pdf (11.47MB)

30-08-2016: Het moge u verbazen dat al zo snel na de melding hier ver boven dat 1903 en -2 nog niet klaar waren ... ze toch klaar zijn in slechts luttele dagen. Ja, 1902 was kort, daar stonden weinig berichten in en dus ook sneller ze 'allemaal' verwerkt.

Voor de goede orde en voor de grap laat ik de Under-Construction-Koe hogerop gewoon staan, daar waar ik die oorspronkelijk ook neer had gezet. Weliswaar niet meer van toepassing op dit deel 14 van deze lange reeks delen, maar wat maakt het uit. Mocht het u overmatig storen, dan hoor, ehhh (ik ben 70% doof), lees ik dat graag en zal ik alsnog overwegen om haar weg te halen.

Ik ga u verrassen met héél 1902 en sluit daarmee dan ook wéér een deel compleet af. Ik zou graag zeggen ... be my guest ...