OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

In dit deel 15 gaan we van eeuw verwisselen ! Van de 20e gaan we achteruit naar de 19e eeuw. Dus van de 20e eeuw, waarin alle jaren met 19* beginnen, naar de 19e eeuw, waar alle jaren met een 18* beginnen. Best spannend en ik ben wel erg benieuwd hoe die eeuwwisseling in de kranten verslagen zal gaan worden. 

In eerste instantie, nu, hebben we nog te maken met een 'normaal' jaar, 1901. Maar aan het eind daarvan, eigenlijk het begin, gaan we achteruit 1900 in. Nu dus nog niet zo spannend en het is afwachten wanneer de kranten voor het eerst iets gaan berichten dat met die jaarwisseling te maken heeft.

1901 Was eigenlijk best een saai jaar, waarin niet zo heel veel bijzonders te melden was.  De Paulusvereniging wordt opgericht, nota bene alleen voor mannen. Die toch, ten opzichte van vrouwen, een heel wat bekendere en stukken minder fraaie beelden oproepen als we over dronken personen mijmeren. Je wordt overigens ontzet als lid van deze vereniging als je 'na den middagmaaltijd' sterke drank gebruikt in een herberg. Tja ...

De Boerenleenbank vereniging ziet ook in 1901 voor het eerst in Dreumel het daglicht. En Dreumel krijgt een wapen verleend. Geen gevechtswapen, maar een gemeentelijk wapen, dat zijn oorsprong vindt bij de familie van der Poll.

Ik laat u graag over aan de verpozing die onderstaande berichten u, naar ik hoop, ongetwijfeld zullen bieden:

 

 Zo, ik heb juist het laatste jaar van de 19e eeuw -1900- kunnen afronden. De 20e eeuw is de 20-ste periode van 100 jaar en die tijdspanne begint op 1901 en loopt dan door tot en met het jaar 2000. Naarmate ik steeds dichter de start van 1900 naderde, verwachtte ik berichten die verwoorden hoe de eeuwwisseling -groots?- was gepasseerd in de diverse delen van ons Koninkrijk. Nu onderzoek ik weliswaar slechts berichten die over Dreumel, & af en toe omstreken, handelen en ik kan niet anders dan melden dat er in berichten over Dreumel met geen enkele letter(lijk) wordt gerept over de jaarwisseling 1899  → 1900. Noch in berichten over de directe omstreken!

Ik ga zo meteen, na het hieronder publiceren van wat Dreumel in 1900 allemaal overkwam, even kortstondig zoeken naar wat er in de kranten te vinden is over de jaarwisseling 1899-1900, tussen 01-12-1899 en 31-01-1900. In die twee volledige maanden zou toch iets feestelijke te vinden behoren te zijn! Of ... ?

Hier is het complete jaar 1900:


Nou ... goh ... ehhhh ... toch weer heel anders dat ik had verwacht en gedacht. Ik laat u een paar resultaten zien van dat korte onderzoektochtje. Maar al zou ik veel langer gezocht hebben, denk ik niet dat ik vrolijker of positiever of feestelijker berichtgeving had kunnen vinden over de jaarwisseling 1899-1900. Oordeelt zelf:


Het laatste jaar van de 19e eeuw waarin de jaren nog vooraf werden gegaan door een 18! 1899 Heb ik ook al weer kunnen verwerken. In een aantal kranten hebben ze een aantal -overige- berichten onder gebracht onder het kopje 'MEDEDEELINGEN VAN VERSCHILLENDEN AARD' en dat is, wat mij betreft, best wel van toepassing op alle berichten uit dat jaar, althans wat Dreumel betreft.

20 Drankgelegenheden hebben we in Dreumel, ondanks of dankzij de Paulusverenging ?! Op 1 januari van 1899 hebben we ook 2193 geregistreerde Dreumelnaren, zodat er een drankgelegenheid is voor elke -iets minder dan- elke 110e Dreumelnaar of Dreumelnares. Hoe het gesteld is met die verhouding in andere dichtbij of veraf gemeenten is mij niet bekend, maar mij komt het over als zijn dat best veel drankgelegenheden in een zo kleine gemeente als Dreumel.

De firma Bikkers en Zoon uit Rotterdam, die al eens eerder aan de uitgebreide orde kwam tijdens het verhaal over 'Brandend Dreumel', (← klik op dit onderwerp voor dat verhaal) levert in 1899 een brandspuit aan Dreumel. Prachtige machines, maar uiteindelijk, vèr in de 20e eeuw, gaan ze failliet, twee keer zelfs. Een soort Vroom & Dreesman ... er 'altijd' geweest en toch sterven ze uit!

Dhr. Roes, destijds Dreumels alleroudste inwoner, overlijdt. Hij mocht 94 jaar oud worden. Grandioos.

Hierover en over de rest leest u in onderstaande samenvatting van alle berichten. 


Zo, we zijn inmiddels al een heel jaar in de 19e eeuw aangekomen en verlaten die niet meer tot het jaar 1850 bereikt zal zijn. Nog steeds is het ultieme streven om tot en met dat jaar verslag te doen van wat er in Dreumel in 100 jaar gebeurde en deze gemeente overkwam. Als ik bedenk hoe onzalig lang ik er over gedaan heb om van 1950 naar 1899 te geraken, dan staat me nog wel 'enig' werk te wachten. Maar ik zei het al eerder en vaker ... met elke klik van krant naar krant kun je iets tegen komen wat je verbaast, emotioneert, schokt, raakt, verblijd, ergert of verrast. 

Dàt maakt het allemaal en doorlopend zéér de moeite waard.