OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Goh, telkens achteraf bezien lijkt het toch allemaal wel redelijk snel te gaan en de vaart erin te blijven. Hetgeen toch ook telkens weer een ander gevoel geeft als je weer met een volgend jaar mag beginnen, juist om die vaart te handhaven. Ik ben weliswaar nog niet klaar met al deze drie jaren, die deel 16 zullen gaan vullen, maar het eerste jaar -1898- is toch alweer zo ver dat ik het durf te publiceren. En dan is het toppie er al weer vanaf en buiten uw gezichtsveld om ben ik ook alweer halfweg met 1897 druk. 's Avonds en overdag tijdens m'n pauzes en lunchbreak op m'n werk, toch maar ijverig blijven zoeken en rangschikken, en vervolgens vanaf m'n werk de inmiddels verzamelde data naar huis versturen en ze dan 's avonds weer verder verwerken. 

Zal ik u dan maar zomaar ineens aan de geneugten van jaar 1898 bloot stellen ...  

Graag uw speciale aandacht voor die Groningse schipper ... weer geheel onverwachts ineens een paar ontbrekende puzzelstukjes gevonden !!


Ik weet het maar al te goed. Minstens vier keer per dag bezoekt u deze website om te kijken of er weer wat nieuws werd toegevoegd. Nou, ik kan u tevreden stellen, want ik heb zojuist het jaar onzes heren 1897 afgerond en ga dat aanstonds aan u presenteren. Ja, toch nog even, voorafgaand daaraan, melding maken van het grote aantal stuks vee dat besmet is met de mond- en klauwz(w)eer ziekte. Bij dat aantal wordt ook het aantal boeren/eigenaren weer gegeven, waar dat zieke vee eigendom van is en eigenlijk had ik blijkbaar een geheel verkeerde inschatting over het aantal boeren dat Dreumel rijk was, ooit en destijds. Mogelijk een aantal minder, nadat deze besmetting beteugeld kon worden, maar het blijven er best veel.

Ik zal u niet langer in spanning laten toeven. Hier is 1897: Dat laatste stuk zeer officiële tekst uit de Staats Courant is een aardig stukje leesactiviteit. Maar dan weet je ook hoe zo een vereniging tot stand komt, met name door strakke regels vast te laten leggen. Wel mooi, allemaal veehouders en Dreumelnaren, die zich verenigen om boter aan de mensheid te kunnen leveren ... ehhh ... verkopen! 

Ik ben nu halverwege het jaar aangeland dat vooraf gaat aan 1897 en zodra dàt helemaal op orde is, zal ook dat weer - zonder tussenkomst van welke notaris dan ook, in de website geïntegreerd worden.

En als 1896 dan toch een korter jaar blijkt te zijn dan eerdere jaren, dan ben je daar ook sneller mee klaar. Ik heb weer niet geteld, maar -pakkembeet- de helft van de meldingen over Dreumel in 1896 gaan of over personen die zo heten of het merendeel van die meldingen komen voor in de scheepsvaarttijdingen, waarin gemeld wordt wanneer welke boot (naam) waar (havenplaats) voorbij is gekomen op weg waar (havenplaats) naartoe. En dat zijn dan boten met Dreumelse eigenaren of die naar Dreumel op weg zijn om daar geladen, dan wel gelost te worden. Dat zijn zoveel niet te gebruiken meldingen, dat je er slechts een relatief gering aantal over houdt om die daadwerkelijk in onderstaande afbeelding op te kunnen nemen.

Ik denk dat het niet onverstandig is om 1896 maar gewoon op het toneel te laten verschijnen.

Deel 16, geheel afgerond inmiddels. Ik bespeur nog geen tekenen dat ik het zat begin te worden en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het zo'n integraal deel van mijn dag- en week- en maandindeling is geworden, dat gezoek en gerangschik en gesorteer en ..., dat ik zeer waarschijnlijk geen geringe ontwenningsverschijnselen zal gaan vertonen als ik eenmaal/ooit met alle delen klaar ben. Ik loop niet op de gebeurtenissen vooruit, want er kan zomaar iets tussendoor komen wat een -nóg- interessanter is om even tussendoor te doen. Maar door de zitbank genomen ga ik met opgewekt en gemotiveerd gemoed verder met deel 17 en de delen die met enige waarschijnlijkheid nog zullen gaan volgen. Ik hoor er vrijwel van niemand ooit iets over, maar als ik u net zoveel vreugde breng met deze Dreumelse berichten als ik er aan beleef om ze allemaal te registreren, dan ben ik al helemaal tevreden. Een 64-jaar oude mannenhand is immers ook al best al snel gevuld.