OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

NO LONGER ....

Ja, en af en toe ga je dan de fout toch nog in. Dan ben je even vergeten dat als je het ene -in een bepaald verhaal- hebt verbeterd en je gaat het verbeterde direct openbaar publiceren, dat je nog ergens anders ook nog data aan het invoeren was, bij een geheel ander verhaal, hetgeen eigenlijk nog niet publiceerbaar-rijp was. Geen grote ramp, grotere zijn alleszins en doorlopend denkbaar. Maar je schrikt even als je zelf iets hebt gedaan, wat je eigenlijk nog niet had moeten doen. Al die ervaringen in je leven gedurende welke je te snel handelde en niet de tijd nam om alles gedegen te wikken en wegen en er balans in te vinden, hebben blijkbaar nog steeds niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ik had u liever het gehele en complete deel 19 willen presenteren, maar had nu ineens al het eerste deeltje, een stuk alleen maar 1889, laten zien. Niets weerhoudt me er dan ook van om onderstaande de rest van 1889 dan ook aan u te tonen.  

Trouwens, als u de volgende keer weer op dit deel 19 afstemt, ziet u ook direct alle drie de jaren die er deel van uitmaken. En dan ook verbeterd ... met het jaartal bovenaan en niet meer die gecentreerde verticale middellijn, die me telkens helpt om de berichten netjes gecentreerd te rangschikken binnen de beschikbare breedte van deze website. Dan zal deel 19 zo zijn zoals waar ik telkens naar streef. Af, en zonder fouten. 

Kijk, nu is 1889 compleet en zo, zoals ik dat gepland had. Ik ga maar snel verder met de rest van deel 19, te weten de beide jaren 1888 en 1887. Goh, we zijn al heel wat jaartjes verwijderd van het huidige.

20 september 2016: Aan de ene kant vind ik het soms niet erg dat een jaar snel verwerkt kan worden, als gevolg van niet zoveel berichten die vermelding verdienen. Maar aan de andere kant is dat toch wel jammer, want het betekent tegelijkertijd dat er ook niets substantieels te melden wàs over Dreumel. En dàt is dan zonde eigenlijk. Dit jaar 1888, met name naarmate we dichter 1887 naderen en nog meer in 1887, ging vooral over de ondiepe vaardiepte van de Waal en met name bij Dreumel. Het moet een sensationeel gezicht zijn geweest ... al die schepen die een diepgang hadden van méér dan de diepte van de beschikbare vaargeul was en die niet anders konden dan afwachten op een stijgende waterspiegel. Honderden schijnen er tegelijk, en voor anker, gelegen te hebben. Maar ja, vermelding over die omstandigheden is een keer of maximaal twee keer leuk en interessant, maar dan ook niet veel meer keren dan dat.

Het is wederom  aan u om te oordelen over de nieuwswaarde van de berichten, die ik voor u heb samen gevat in 1888. 1,1 Mb is héél 1888!

Ik ben ook al aardig op weg met 1887 en het lijkt geen al te lang jaar te worden. Steeds minder berichten die specifiek over Dreumel gaan, anders dan al die algemene? Ik hoop het zeker niet, want het is nou juist de spanning van wat zal de volgende krant te berde brengen, die de vaart erin houdt. 

Waar het vooral om draait in 1887 is de diepte, eigenlijk de ondiepte, van de Waal, die zeker de helft van de berichten over Dreumel vullen. Voor de lezer die geen schip of schepen bezit en dat ook in de nabije of verre toekomst niet verwacht wel te gaan doen, niet zulke heel interessante berichten, die kwa metingen soms maar centimetertjes verschillen van dag tot dag. Een heel ander verhaal wordt en is het als je met je schip, samen met al die andere tientallen schepen, ligt te wachten tot er weer 'was' gaat plaats vinden. Of die schippers dan dagelijks naar de wal roeiden om daar een krant te gaan kopen, zodat ze de diepte van de Waal daarin tot twee cijfers achter de komma konden achterhalen, lijkt me geheel uitgesloten. Je moest er voor betalen en bovendien kan ik me voorstellen dat niet alle schippers konden lezen. Het gebeurde ook dat de diepte van de vaargeul pas een paar dagen later in de krant kwam en dan had je er al helemààl niets aan uiteraard.

Toch onderstaand het mijns inziens zo volledig mogelijke relaas over de berichten waarin Dreumel wordt genoemd. Maar wel erg weinig echt Dreumelse berichten, die wat persoonlijker over Dreumel zouden kunnen berichten. Teveel algemeen, naar mijn mening. Je leest dan wel aardig wat over Dreumel, maar niet over je buurman, of de dorpsvereniging en zelfs niet meer of nauwelijks over verdachten die veroordeelt worden of juist werden vrij gesproken.

Het is aan U:    


Deel 19 is aan zijn of haar eind gekomen. Onversaagd ... op naar deel 20.

Ik heb net de 'Under Construction' Old Cow, die aanvankelijk bovenaan prijkte, aangepast.