OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Als u me op dit moment op de man af zou vragen, uit hoeveel delen dit ooit complete verhaal zal gaan bestaan, dan moet ik u helaas het antwoord chronisch schuldig blijven. Ik kan er niet eens een slag op goed geluk naar slaan. Best wel vaak denk ik dat krantenknipsels net niet de moeite waard zijn, maar al vóór ik naar een volgend artikel ben door geklikt, besluit ik toch om het op te nemen in deze verhalen en afbeeldingen.

Waarom zou ik degene zijn die mag besluiten of iets wel of niet de moeite waard is. Weliswaar heb ik al bekend gemaakt dat er niet al teveel hoogwaardigheidsbekleders of -kleedsters in deze reeks voor zullen komen, aangezien die toch al heel snel onderwerp van krantenberichten worden, of ze daar nu enige moeite voor -hoeven- doen of niet eens.

Dus is het niet aan mij om alsmaar het besluit te moeten nemen of minder belangrijke berichten wel of niet belangrijk genoeg zijn. Je zal anno 2016 toevallig maar op Waalbandijk 74 wonen, waar ooit -een aantal- Buitenmeisjes woonden, die zichzelf adverteerden in de krant om 'elders' hulp in de huishouding te worden, of kruideniershulp, of gezinshulp. Prachtig toch, als je zo een bericht ziet en wellicht een directe of indirecte relatie kunt leggen met vorige geslachten en generaties. Of met die van je buren!

Exàct de bedoeling van (àl) deze verhalen.

Onderstaand de eerste uitvoerige afbeelding met berichten in de kranten van 1939 en verder. Ik maak u er graag nogmaals op attent dat we àchteruit de geschiedenis in gaan. Ziet u een bericht voor het allereerst, dan is dat het eindresultaat van mogelijk nog daaronder volgende verdere berichten, die dan echter éérder in de tijd werden opgesteld. Soms best wel handig, als je begint met het eindresultaat en niet, gelijk een monnik met engelengeduld, eindeloos en nagelbijtend moet gaan zitten wachten op hoe iets af zal gaan lopen:

Het kan niet zo zijn geweest dat elke afzonderlijke krant een verslaggever had in elk gehucht, dorp en stad. Dan zouden sommige gemeenten meer verslaggevers hebben gehad dan autochtone bewoners. Helemaal zeker weet ik het niet, maar zou het zo hebben kunnen zijn als het vandaag de dag, maand en jaar ook nog gaat. Een persbureau of nieuwsagentschap heeft verslaggevers en fotografen in een aantal delen van het land en/of de wereld, en zij geven alle berichten en foto's door aan alleen het persbureau of agentschap. Kranten die zelf geen of te weinig verslaggevers hebben, kunnen dan nieuws en foto's verkrijgen van die organisaties, ongetwijfeld na het overhandigen van geld. 

Wikipedia meldt hierover (anno nu): Journalisten betrekken hun feitenmateriaal onder meer van (inter-)nationale (foto-)persbureaus, van beeldbanken, persfotografen, correspondenten, freelancers, andere nieuwsmedia, uit persberichten van bedrijven en overheden, ze krijgen het van tipgevers en klokkenluiders en ze produceren nieuws door eigen verslaggeving en onderzoek.

Onderstaand nieuws krijgt u van mij:

Ik probeer telkens niet te vergeten dat kranten gemiddeld nauwelijks interesse hebben in zaken en dingen die gewoon goed gaan. Zou alles op rolletjes lopen, dan zouden de kranten toch vrij weinig om over te schrijven hebben ... alhoewel ze dàn met grote aannemelijkheid eindelijk over al die zaken en dingen zouden kunnen schrijven die allemaal goed gaan. 

Door de bank genomen gaan er uiteraard heel veel dingen goed, maar vinden er ook meer dan genoeg gebeurtenissen plaats, waar de kranten van watertanden. In onderstaande afbeeldingen valt het bijzonder op dat Dreumel en haar bestuurders, naast alle zaken die niet in de kranten staan en die dus waarschijnlijk wèl goed verliepen, er toch een aantal zaken speelden, die tonnen koren op de molens van letterlijk elke krant waren. Honder-, nee, duizend-uit wordt er tot in het geringste detail door gemekkerd over zaken, die minder fortuinlijk aan de orde kwamen in het Dreumelse 'parlement'. Hetgeen betekent ... -vele- tientallen keren alleen maar steeds dóórklikken naar weer een volgende krant, die exact hetzelfde verwoord als de krant waar je net geweest bent. Of soms met krant-eigen dichterlijke vrijheden, die niet helemaal stroken met 'feiten' uit vele andere kranten. 

Gelukkig staan er ook een aantal hele goede en mooie gebeurtenissen tussen en dus presenteer ik met grote trots de navolgende krantenknipsels, wederom verzameld in een grote afbeelding. Je zou met het doorlezen ervan zo een regenachtige zaterdagmiddag ruimschoots kunnen vullen. Ook een zonnige trouwens.


Het plan was en is om 1936 nog in dit deel 2 te voltooien en dan zal het niet moeilijk te nemen besluit moeten worden genomen om deel 3 te starten. Niet te geloven hoe -ook deze keer weer- ik me verkeken heb op de enórme hoeveelheid berichten in kranten over Dreumel. Maar dat schept tegelijkertijd de niet onprettige mogelijkheid om het dorp ook op deze wijze vanuit journalisten oogpunt te kunnen 'volgen'. Ook al moet je daarom menig krantenknipsel -dus- met flinke korrels zout nemen.

Wordt uitdrukkelijk vervolgd.

Einde Saillant Dreumel - Deel 2.

Als U deel 1 wilt bekijken, klik dan HIER.