OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Tjonge, 1886 is wel erg kort. U zult het zo zelf aan den lijve ondervinden, zodra u met 1886 gaat beginnen. Het ergste wat er in Dreumel in 1886 gebeurde was, mijns inziens, wel het plotseling dood blijven van een jong meisje, terwijl ze een kerkdienst bezocht. Ik heb nog gezocht naar een eventuele overlijdensakte, maar het zou mogelijk tot verkeerde conclusies leiden en dat is zeker mijn bedoeling niet en nooit. Zeker bij dit soort dramatische gebeurtenissen niet. 

Minder erg, maar toch serieus genoeg was de kiezers-'quaestie' die in Heerewaarden speelde. Denk niet dat Dreumel daar niets mee te maken had, want Gerrit van Eijseren regeerde als burgemeester met Eijseren hand over zowel Dreumel als Heerewaarden. Van enige resoluut optreden in deze affaire van deze burgemeester is echter  niets te lezen in de kranten. Hetgeen niet aan geeft uiteraard dat hij ook niet opgetreden hééft. Alhoewel ... ik stelde al lang geleden vast dat deze burgemeester geen ènkele akte óóit heeft ondertekend, van alle akten die gedurende zijn burgemeesterschap van ook die gemeente Heerewaarden werden opgesteld. Niet één, wat toch op z'n minst frappant was en is. Dus zijn bemoeienis met Heerewaarden is niet duidelijk, noch eenduidig. Bezijden de kern van dit relaas is het nuttig op te merken dat hij, samen met zijn vrouw, begraven werd op het Heerewaardense kerkhof.

1886, in al zijn bescheiden omvang:


Mocht ik al van een voordeel willen spreken, dan zou het kunnen zijn dat ik, als het mee zit, in één weekend een compleet deel zou kunnen samen stellen, aangezien de krantenberichten over Dreumel eerder en vaker af- dan toenemen. Ik heb net 1885 helemaal afgesloten en zodra ik dit deel heb toegevoegd aan dit deel 20 ... en wat andere zaken gedaan heb ... ga ik verder met 1884. En het zou me zeker niet verbazen als ik daar morgen -zondag 26/8- mee klaar zou zijn. Of zelfs eerder. Maar laten we zeker niet op de feiten vooruit willen lopen. Ten slotte doen die feiten het doorgaans in hun geheel eigen tempo, soms tot ons plezier, soms tot ons chagrijn. We moeten en kunnen niet anders dan ze afwachten.

Maar u hoeft niet langer meer op 1885 te wachten:

Slechts een aantal uren later dan het moment waarop ik 1885, hier direct boven, aan u presenteerde, is nu ook 1884 alweer gereed voor hetzelfde doel. Ondanks de vaste taken die me elke zaterdag ertoe aanzetten om toch ook nog eens iets anders te doen dan alleen maar voor de computer zitten, is het toch gelukt om zover te komen.  Het mogelijk meest pakkende nieuws in 1884 was, veronderstel ik, dat er een nieuwe school gebouwd zou gaan worden. De aanbesteding vond in dit jaar plaats. Voor maar liefst 50 leerlingen per klas (!!) en in totaal 8 klassen. Mët een overdekt speelplein.

Persoonlijk heb ik me kortstondig, wellicht zelfs wel iets langer, laten meeslepen door een prachtige site, waarop de historie van Engelands industriële ontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt.  Een site die ik nog nooit eerder was tegen gekomen en waar weer echt prachtige afbeeldingen -van machines- op stonden. En staan. Die site, mocht het u interesseren, kunt u bekijken door HIER te klikken. U wordt dan verbonden met deze site:

Wat weerhoud me om u nu 1884 te laten zien? Niets eigenlijk en dus ... bij deze:

Ik hecht er nog wel veel waarde aan om de 'Copyright Declaration' hier te laten zien, van de organisatie die al die prachtige machines (en nog véél meer) heeft verzameld op één website. Dit is die verklaring daarover:


Deel 20 is bij deze ten einde gekomen. Heel wat sneller dan ik vermoed had. Maar dit totale project -Dreumel in het nieuws vanaf 1950 tot en met 1850- heeft me al talloze keren laten ervaren dan verwachtingen en vermoedens beter achterwege gelaten kunnen worden, omdat vrijwel alles toch telkens anders uitpakt. Desondanks is de mens nou eenmaal zodanig ingesteld dat je verwachtingen hèbt en vermoedens koestert, want zonder kun je er wel mee stoppen. Zelfs wel met meer dan alleen maar dit uitbundige en uitvoerige project, gevuld met duizenden krantenberichtjes over het mooie dorp waar ik al vanaf 1992 woon. Verwachtingen en vermoedens ... ik houd ze er toch maar in!