OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Leuk hoor, om weer terug te keren naar de saillante verhalen en berichten die toch wel en gelukkig nog steeds met enige regelmaat over Dreumel in de kranten opduiken. Ik werd in de afgelopen dagen kortstondig, maar bijzonder aangenaam, afgeleid door een hele speciale website, die ik bij toeval ontdekte, al doende met Deel 20 van deze schier eindeloze serie Saillante verhalen. Toevallig viel me een advertentie op nààst een bericht over Dreumel en in die advertentie werd kond gedaan van een machine, die gemaakt werd door een firma in Engeland. 

En zo verzeilde ik, met toenemend werktuigbouwkundig enthousiasme, ineens op de website van Grace's Guide (Klik HIER voor die site), een zeer uitvoerige en gedetailleerde geschiedschrijving over de industriële ontwikkelingen in Engeland. Saillant, en heel ver achteraf een beetje beschamend en niet minder ontnuchterend, detail was daarbij dat ik op (www)Wikipedia(.nl) lees dat Nederland weliswaar ook ooit aan een dergelijke 'revolutie' is begonnen, maar niet minder dan ruwweg 100 jaartjes làter dan Engeland en niet minder dan 50 jaar na -nota bene- België. Ik laat u graag 1 prachtig voorbeeld zien:

Maar dat verhaal eenmaal afgesloten hebbend, deed het me toch weer deugd om de oude vertrouwde handelingen weer ter hand te kunnen nemen om steeds verder terug te kunnen gaan richting 1850, met de krantenberichten over Dreumel. En het eerste jaar is af en ik aarzel er niet langer mee. Hier is 1883:  

Er is weer een werkweek voorbij. Week 39 en nog maar 13 weken te gaan tot ook 2016 officieel geschiedenis is geworden. Tot mijn zeer grote verbazing zag ik vandaag -30-09-2016- al Sinterklaas & Zwarte/anders gekleurde Piet pepernoten in de Jumbo liggen. Het is te gek voor woorden, dus die zal ik er dan ook maar niet aan verspillen. Ik mag van mijn werkgever iedere vrijdag om twaalf uur naar huis en dat betekent ook deze week weer 2,5 weekenddagen. Na het boodschappen doen naar huis, een simpel middag-maaltijdje genuttigd en me daarna terstond verder gewijd aan de verwerking van krantenberichten over Dreumel in 1882. Waarbij het weer op viel hoeveel repeterende berichten er verschijnen. Het grootste aandeel in deze zich alsmaar herhalende berichten, heeft 'het water' in de Waal en in de Maas en wat er allemaal gedaan en gelaten moest worden en werd om dat enigszins onder controle te krijgen en houden. Aan de lopende band werden er werken aanbesteed door 's Rijks Waterstaat en veel aannemers zullen daar hun dagelijkse boterhammen mee verdiend hebben over een hele lange periode van alsmaar weer nieuwe werken, om de vorige te verbeteren en onderhouden en nieuwe aan te leggen. Niet zo heel veel, zelfs erg weinig, Dreumelse aannemers overigens.

Niet veel minder keer repeterend waren de vacatures in opdracht van de Dreumelse raadsheren, met het gepubliceerde verzoek aan een ieder die zich daartoe geroepen voelde, èn die uiteraard de gewenste papieren op zak had, toch vooral te solliciteren naar een van de de volgende functies: Onderwijzer, Hoofd van de school, Onderwijzeres of Genees-, Heel- en Verloskundige.  Of een arts! Toch wel opvallend is daarbij dat in de advertentie voor een arts op 31 maart 1882 nog een jaarwedde werd vermeld van F 1400,=, maar dat werd in een soortgelijke, vrijwel identieke, advertentie van 8 mei 1882 al vermindert tot F 1000,=. Tja, dàt is niet bevorderend voor hordes toestromende artsen of heelkundigen. En dan moest je je eigen onderkomen nog huren ook.

U zit te popelen, veronderstel ik. 1882 Ten voeten uit:

2 Oktober 2016 is het inmiddels geworden. De alweer tiende maand van 2016 en ik ben ijverig door gegaan met het trachten te vinden van artikelen in kranten die over Dreumel handelen. Dat is gelukt, maar ik werd in een vroegtijdig stadium, geheel vrijwillig overigens, al mee gezogen met m'n eigen wens om meer te weten te proberen te komen over een vee-arts die in Dreumel gepraktiseerd heeft, maar wiens achternaam ik nog niet eerder was tegen gekomen in al de tijd dat ik me nu al bezig houd met 'Dreumelse aangelegenheden', in welke vorm of hoedanigheid dan ook. Deze persoon intrigeerde me en dat ziet u direct terug in het onderstaande verslag van 1881. Ik heb de man gevolgd en kunnen volgen vanaf zijn geboorte in Zeeland, zijn aanwezigheid in Dreumel als gemeentelijk vee-arts, zijn Cum Laude overstap naar mensen-arts, zijn langdurig verblijf als Rijks- en Gemeente-Arts te Etten (N.Br.) en uiteindelijk zijn overlijden in Zeist, waar hij toen blijkbaar woonde. Hartstikke interessant om al die gegevens op te zoeken, en te vinden nog meer, en 's mans laten en doen op deze manier enigszins te kunnen volgen. Ook al was het geen Dreumelnaar!

Onderstaand mijn weergave van en over -ook- Dreumel in 1881: 

Tot hier het best wel lange relaas van deze ooit vee-arts te Dreumel. Hier direct op volgend de rest van 1881. Helaas geen uitdagingen in dit resterende deel, waardoor je je nog uit gedaagd voelt om gegevens te vinden die nog niet boven tafel waren gekomen. Eerder het tegendeel met dit rest-deel van 1881. De eerste drie/vier maanden van dit jaar kenmerken zich tot uiterst saaie gegevens over louter de hoeveelheden water die bij de overlaten onder Dreumel over de overlaten heen stromen. Bijna elke krant maakt daar melding van en dus is het een kwestie van elke keer weer 4 of 5 keer op opvolgende kranten-links klikken, die dan blijken het identieke saaie nieuws over die overlaten weer te geven als in de vorige kranten van ongeveer dezelfde datum. En dat màànden achter elkaar ... uiterst demotiverend. 

Oh ja, de aanstelling van Gerrit van Eijseren tot burgemeester van Heerewaarden heb ik ook vele, véle keren voorbij zien komen. Gelukkig nèt niet zo vaak als die overlaat-berichten. Ik heb me nog wel even afgevraagd wie er baat bij heeft dat die berichten met die dagelijkse regelmaat in de krant komen. Het Ministerie van Waterstaat zal toch op andere manier op de hoogte, dan wel laagte, gehouden worden en zeker niet via de kranten. Schippers hebben er ook geen seconde baat bij, aangezien ze -dunkt me- hun uiterste best doen om niet te dicht bij de overlaten te komen. Maar wie zit dàn met samen geknepen billen elke dag deze meldingen af te wachten?

Gelukkig bleken er nog een heel klein aantal niet-overloop-gerelateerde-berichten te zijn, dichtbij de start van 1881 en dat gaf enige opluchting. Ik spreek hier de vurige wens vast uit dat ik niet hoop dat er veel teveel wordt stil gestaan bij overlaat-overlopen en niet bij andere gebeurtenissen die in en rond Dreumel plaats vonden. Daar kan ik nu alleen nog maar naar gissen, maar zal toch morgen alweer verder gaan met 1880 ... wil ik ooit bij 1850 terecht komen. U bent de eerste die het te weten zal komen via deze verslagen!

Goed, de rest van 1881, richting 1 januari van dat jaar :Klaar is deel 21, dames en heren. Tussen de krantenberichten door was ik vandaag (02-10-2016) nog een poosje druk met het toevoegen van een vertaling van een Latijns document aan het verhaal over Franciscus Antonius Maria van Welie, die zijn doctoraat in Rome behaalde en daarvoor dat Latijnse document verdiende. 

Voor dàt verhaal, klik HIER.

Op naar Deel 22.