OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het is nooit een probleem om de titel van elk verhaal op de juiste plek te krijgen. Die 'titels' zijn hele kleine bestandjes, waar het website-zelf-bouw-programma geen enkele moeite mee heeft. Dat zou wel eens een probleem kunnen worden, en soms is dat ook het geval, als de bestanden veel groter worden. Ik heb het daar al eens ergens eerder over gehad. De krantenberichten, die ik tot nu toe heb verzameld en samen gebracht in één Power Point- en daarna een *jpeg afbeelding, heeft nu al een grootte van 3,3 MB en dat zou wel eens teveel kunnen zijn.

Ik ga direct eens even uit-proberen, alhoewel u daar geen weet van heeft, noch zicht op heeft, aangezien ik het u pas kan laten zien als het goed gaat ... niet als dat niet zo blijkt te zijn.

Maar ... wie schetst mijn verbazing en niet minder mijn opluchting, dat het in één keer goed is gekomen. Geen haperingen, gaan meldingen dat het onderstaande bestand (van eerst 1880) te groot is. Gewoon in 1 x goed en daar ben ik blij om. Des te eerder kan ik de rest van 1880 afmaken en aan u voor leggen. 

Overigens, mochten er zich onder U deskundigen bevinden die verstand hebben van overlaten en hoe die werken, dan houd ik me aanbevolen voor alles aanwijzingen en verbeteringen die u mij kunt toe sturen. Ik begrijp ook wel dat die tekening hieronder van een overlaat met diverse hoogten overstromend water niet goed is natuurlijk. Maar hoe gaat het dan wèl verloopt, is toch wel een bij mij prangende vraag. Ik heb tot nu toe, ook op internet, geen verklaring kunnen vinden, eerlijk gezegd.

Er is al wat tijd verstreken tussen het plaatsen van deze afbeeldingen en vandaag, 15 oktober 2016. Niet geheel zonder reden zet ik deze tekst er nu tussenin, omdat ik extra informatie heb ingewonnen over overlaten. Geheel aan het begin van dit deel verbaasde ik me over het gegeven dat het water met verschillende hoogten over overlaten heen kon stromen, zoals dat tot in den treuren in de kranten werd gespecificeerd. Om toch een afdoende antwoord op de vraag te krijgen hoe dat toch kon, heb ik de overheid benaderd en ik laat u graag zien hoe die hebben gereageerd. 


Zo af en toe word ik bijna gedwongen om een mooie advertentie, die niets met Dreumel te maken heeft, toch tussen de berichten over Dreumel te zetten. Meestal doe ik dat omdat ik de lege ruimten tussen de 'echte' berichten in, niet met nóg kleine berichten netjes kan opvullen. Maar op andere momenten, zoals hier direct boven, vind ik een advertentie gewoon mooi en herken ik in deze bijvoorbeeld het bedrijf Palthe, waar ik zelf -toen we nog in Apeldoorn woonden en ik ongeveer 8 jaar was- nog kleding naartoe heb gebracht om te laten stomen. Of ... ehhh ... kwamen ze het nu ophalen? In ieder geval roept Palthe herinneringen op en dat is in kader van Old Cows niet geheel onbelangrijk.

Ik ga ras verder met 1879, waarvan ik vandaag op m' werk -gedurende de pauzes- al enige berichten heb verzameld. Maar er zijn er nog wel meer (hoop ik). U ziet ze zodra ze klaar en presentabel zijn. Daar kunt u nu alvast op rekenen.

Slechts één dag later is het nu en het is een groot plezier om u een min of meer compleet 1879 aan te kunnen bieden. 'Have Fun' in goed Nederlands!

6 Oktober 2016 en ik kan -en wil- niet anders dan u nu alweer melden dat 1878 ook compleet is en geheel klaar om op deze website te verschijnen. In dit jaar was de wereldtentoonstelling te Parijs. Gewèldig hoeveel kosten noch moeiten gespaard werden om daar een giga-show van te maken. Weliswaar was het de Franse regering niet gelukt om alles goed op te leveren en werden gebouwen gemaakt van zeer eenvoudige materialen, die het tot stand komen aanzienlijk versnelden. Maar het was, voor zover ik daar HONDERD-ACHT-EN-DERTIG jaren later over mag oordelen, een indrukwekkend gebeuren. 13 miljoen mensen betaalden om het te komen bezichtigen. Ik weet zeker dat Engeland in ieder geval vertegenwoordigd was. Het was alleen al vanwege de totale oppervlakte indrukwekkend. Wikipedia schrijft: Het totale terrein had een oppervlak van 267.000 vierkante meter. En verder, over Nederland: Een Nederlandse uitvinding van Stork, de horizontale compoundstoommachine, werd met goud bekroond

Ik ga u 1878 niet langer onthouden:

1878 Was nog een veel langer jaar dan ik aanvankelijk gedacht had. Nog aardig wat akten er ook bij moeten zoeken om aanschouwelijker te maken wat in kale krantenberichten niet goed uit de verf komt. Ik kon er ook niet omheen om ook deze keer weer van die oer-lelijke bekraste berichten op te nemen uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant. Wat die bekrasser ooit bezield heeft om véle jaren lang àlle advertenties in deze kranten af te stropen, er aantekeningen bij te schrijven en er vervolgens een dikke streep doorheen te zetten, ik zou het echt niet weten. Hij, of zij, zal er ongetwijfeld een goede reden voor gehad hebben.

Ik kan ook Saillant Dreumel - Deel 22 weer de openbaarheid in slingeren. Langzaam en vastberaden komen we steeds dichter bij 1850. De volhouder ... wint!