OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Tjonge, jonge, slechts met moeite lukt het nog om berichten over Dreumel te vinden, die van meerdere waarde zijn dan de door een notaris geleidde verkoop van zware en klompbomen of weilanden en hooigras, of de vele berichten waarin aangegeven wordt dat de heer Merkx/Merks/Merkse nog steeds thee verkoopt in Dreumel. Uiteraard komt het niet in me op om de handdoek in welke ring dan ook te gooien, want het plan was, en is en blijft, om het tot en met 1850 compleet te maken. En dat zal ook ontegenzeglijk gaan plaats vinden, want het is nog steeds verrassend om niet te weten wat de volgende muisklik op gaat leveren.  Alleen is het dan ietwat frustrerend, af en toe, om telkens dezelfde weinig nieuws-waarde hebbende berichten tegen te komen, terwijl er zat te melden zou zijn dat mogelijk aanzienlijk interessanter zou zijn. Maar ja, dan moet er wel een meneer van de krant aanwezig zijn, anders gebeurt er niemendal.

Ik heb 1867 al geruime tijd op de helling staan en die gaat nu te water ...

Best vreemd als de websiteprovider via een online fout-melding, des middags op zaterdag 15 oktober 2016, aan geeft dat je geen bestand kunt uploaden, vanwege een optredende fout. Ook altijd best wel een beetje schrikken, omdat mijn kennis van digitale technieken dan plots niet toereikend blijkt te zijn om dat op te kunnen lossen. Uiteraard behoort het geheel opnieuw shut-downen en start-uppen van je computer tot de meest gebruikte methoden om te trachten het euvel te verhelpen, maar zelfs een dubbele herhaling van deze actie had geen positieve resultaten. Dan rest je niet veel meer dan een online verzoek aan Strato te richten of zij wellicht de oorzaak  van deze digitale nalatigheid kunnen achterhalen en het ook op zouden kunnen lossen.

Dan blijkt vervolgens, na een nachtje slapen, dat het probleem zich 'vanzelf' heeft opgelost en kan ik u opgetogen gelukkig toch 1866 presenteren. Hopelijk herhaalt zich dat upload-probleempje nooit meer en kan ik vol goede moed steeds weer verder, richting de 1850. Er een nachtje over slapen ... heeft toch zo z'n voordelen!  

Na vast gesteld te hebben dat Dhr. J. Merkse/Merkx zijn assortiment heeft uitgebreid met Lofodinsche levertraan, was het geen al te grote opgave om ook 'alle' krantenberichten over Dreumel te verzamelen, gedurende het gehele jaar 1865. Bar weinig relevante berichten, moest ik ook deze keer weer constateren en dat vertaalt zich dan naar eigenlijk teveel advertenties, die loze ruimten opvullen en een ietwat te uitgebreide bijdrage over de heren Mahie van Boxtel en Liempde, die -in dit geval Johannes H.- voor de zoveelste keer een van de hoogst aangeslagen bleek te zijn in de provincie Noord Brabant. Wie het breed heeft, kan het breed laten hangen!

Bovenaan 1862 heb ik aangegeven dat er nog vele berichten verwacht zouden mogen worden met betrekking tot het watersnoodjaar 1855. Maar vergat heel even dat er ook in 1861 nog een watersnood geweest is, waar niet alle officiële organisaties iets over melden, maar de kranten van 1861 wel degelijk. Ik heb zelfs gemeend, om problemen met de upload(s) al bij voorbaat af te wenden, de afbeelding van 1861 op te delen in twee delen. De eerste ziet u hieronder. De tweede komt later, alhoewel u daar niets van merkt, omdat die direct onder het eerste deel geplakt gaat worden.  Het eerste deel dus ...

Ik heb zojuist besloten om 1861 niet slechts in twee, maar zelfs in drie delen op te splitsen. Hieronder deel 2, dat op zich al meer dan 2,5 Mb vertegenwoordigt. Allemaal berichten in de kranten over wat er is gebeurt, hoe de mensen er aan toe zijn, wie er zijn overleden, hoeveel hulp er uit het hele land in Maas en Waal wordt samen gebracht ter zoveel mogelijk leniging van het drama, dat een ieder is overkomen na de doorbraak bij Leeuwen. Deel 2:

Wellicht had u het al begrepen, vanwege de rouwrand om het bericht van 18-02-1861. Het is een opsomming van in Leeuwen overleden personen, als gevolg van de overstromingen. Er staan meerdere lijstjes in de diverse kranten, waarvan ik uiteraard de accuraatheid niet kan beoordelen. Ook niet van de lijst, die ik hier even boven wèl laat zien. Chaos was heer en meester in de overstroomde gebieden, dus alles zou kunnen kloppen, of juist daarom -deels of helemaal-niet! 

Zondagavond, 16 oktober 2016, 21:30 : Hè, hè, het derde en finale deel van 1861 is ook af. In zoverre, dat de éérste berichten van dat jaar wel over zorgelijke toestanden rond vele rivieren en dijken en overlaten informeren, maar er nog geen sprake is van watersnood en/of grootschalige overstromingen. Alhoewel die snel daarna toch niet lang op zich lieten wachten. Met meer dan 60 doden in Leeuwen alleen al.

Ik ga nog even snooker kijken, wie de finale gaat winnen van een toernooi in Engeland, Judd Trump of Liang Wenbo (Liang heeft gewonnen met 9-6). Even ontspannen nog voor de bed-gang.

Het resterende stukje van 1861, hier is het!

Goed, bedacht ik me op de eerste dag van werkweek 42 van 2016 ... Nu moet ik 1860 nog helemaal doen en dan kan ik deel 25 ook weer afsluiten. 

Nou, dat was heel wat sneller gebeurt dan ik in m'n dromen ooit kon vermoeden. Al een keer eerder heb ik een jaar het kortste ooit toe bedeeld, maar dat jaar wordt met grote voorsprong ineens ingehaald en snel voorbij gestreefd door 1860. Uiteindelijk ben ik nog veel langer bezig geweest met het er met de nekharen bij proberen te slepen van opvullende afbeeldingen, die ik uit willekeurige kranten uit 1860 nog bij elkaar heb kunnen sprokkelen. En alhoewel  Willem Hermanus Post me, heel eerlijk gezegd, niet zo heel veel boeit, vormde een paar van zijn geschiedenis-data een aardige manier om ook nog wat loze ruimte toch nog met iets nuttigs op te kunnen vullen. 

Ik laat u zo direct 1860 zien en dan kunt u daar wederom geheel zelf over oordelen. Maar méér berichten in dat jaar over Dreumel staan gewoon niet in de kranten. Zo simpel is het en ik ben een beetje bang dat het er ook niet heel veel meer per volgende jaren zullen worden. Waarbij ik een uitzondering maak voor 1855, want dat zou zomaar weer eens net zo kunnen gaan als met 1861. Twee watersnoden die heel veel aandacht trokken in de kranten. Van 1861 weet ik dat inmiddels zeker. Van 1855 moet ik dat nog even afwachten, maar als de trend van heel weinig berichten per jaar chronisch blijkt ter zijn, dan zal ik daar spoediger aan toekomen dan verwacht en gehoopt.  

Ik kan in ieder geval vast stellen dat dit deel 25 ten einde is gekomen en dat ik in dit deel zowaar 7 jaren Dreumelse berichten heb samen gebracht. Ik doe geen voorspellingen over de jaren die nog resten tot en met 1850. Dat merk ik wel als ik daar daadwerkelijk met die jaren aan de slag ga.

Vooralsnog is deel 25 compleet en dat toch weer een mijlpaaltje.