OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het was enigszins teleurstellend om de aan 1855 voorafgaande jaren (*56, *57, *58, enz.) zo snel te kunnen verwerken. Het is niet zo dat ik op redelijk vele momenten niet sneller met iets klaar zou willen zijn, maar dan ligt de oorzaak bijna altijd in de gróte hoeveelheid data die verwerkt moet worden.

Nu echter kon het volledig verwerken van die jaren spoedig gerealiseerd worden, maar nu als gevolg van het kleine aantal berichten dat over Dreumel in de kranten verscheen. Hele maanden werden niet gebruikt voor Dreumelse berichten en zo constaterende was je al ras met een heel jaar wéér helemaal klaar.

Dat had ik overigens van 1855 niet verwacht en voorafgaand aan de verwerking van dat jaar, had ik al besloten om alleen dat enkele jaar te verwerken in één deel. Heel misschien zou er nog een kort jaartje bij kunnen, maar dat was niet de verwachting. 

En achteraf gezien, na vele dagen gewerkt te hebben aan al die berichten, presenteer ik onderstaand voldaan àlle verwerkte krantenberichten die in 1855 iets over Dreumel schreven. En niet minder over heel veel andere gemeenten, die direct of indirect met de watersnood van dat jaar te maken kregen. Naburige gemeenten, maar ook veel verder weg, want water gaat nu eenmaal waar het maar gaan kan, als het eenmaal buiten de gebaande wegen is terecht gekomen.   

1855, in al haar uitbundigheid en drama:22-10-2016: Nà al deze berichten verwerkt te hebben, kan ik achteraf makkelijk vast stellen dat ik er niet zo heel ver naast zat, met mijn veronderstelling vóóraf, dat 1855 wel eens veel berichten over o.a. Dreumel zou kunnen bevatten. Als u eenmaal hier bent aan gekomen, dan kan ook u niet tot enige andere conclusie geraken. Heel veel meer berichten dan ik in aan 1855 (*56 - *57 - enz.) voorafgaande jaren gewend was geworden. Ondanks deze stortvloed aan berichten, is het niet eenduidig helder geworden hoeveel mensen er bij deze ramp om het leven zijn gekomen. Het totaal wordt niet gemeld, noch hoeveel in Dreumel. De getallen schommelen tussen de 6 en de 14, maar toch te vaak gebaseerd op 'particuliere brieven' of op 'we hebben vernomen'. Te vrijblijvend om daar een exact getal aan op te kunnen hangen. Het getal zes komt in ieder geval wel overeen met het getal dat genoemd wordt in een aantal berichten in de kranten over de familie van Oijen en hun inwonend personeel + Hendrik Luijpen (Bron: tremele.nl):Volgens het register der overledenen van de Dreumelse Burgerlijken Stand zijn er in 1855 in totaal 56 personen overleden. Van 6 weten we hoe, maar hoeveel van de anderen, als gevolg van de watersnood, zijn overleden, is en blijft voor altijd, onbekend.

Een memorabel jaar, 1855, dat in haar eentje heel deel 27 uitvoerig heeft kunnen vullen. Aanstonds ga ik met 1854 beginnen en het zou me wederom niets verbazen als het aantal berichten weer aanzienlijk terug zal lopen in vergelijking met 1855. Terug naar 'business as usual' zou ik willen zeggen. Het zou zomaar kunnen dat deel 28 het laatste deel gaat worden, omdat het voldoende plaats zal kunnen bieden al 'alle' (4) nog resterende jaren. Dat staat nog te bezien. 

29-10-2016: Het gebeurt, gelukkig, wel eens dat er aanvullingen naar me worden opgestuurd. Niet vaak, moet ik erkennen, maar af en toe wel.

Rond 20 maart 1855 heb ik het in het bovenstaande verhaal over het ooit-Vincentius-huis en vertel daarbij dat dat huis ternauwernood werd gesloopt, maar bij nader inzien toch te koop werd gezet. Het werd gekocht door Gerard van Welie. Inderdaad, dè Gerard van Welie, waar ik vrij regelmatig op bezoek ga, als ik weer eens ontbrekende informatie mag inwinnen bij hem.

Hij is dan ook degene die me nog twee foto's toestuurde van zijn woning. Hoe dat gebouw was toen het nog het Vincentius-huis heette, en nadat hij het pand grondig had verbouwd. Ik toon ze u graag, met dank -wederom- aan Gerard van Welie.  


N.B. Nee, ik ken die mevrouw op de bovenste foto niet, noch die hond op de onderste.

N.B.2. De onderste foto is het pand nu!