OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Uiteraard, zou ik haast willen zeggen, zijn de kranten van weleer zeker niet de enige media waar Dreumel in wordt genoemd en vermeld. Net als, ik vermoed, alle gemeenten binnen het Nederlandse koninkrijk, komen ze allemaal wel een keer voorbij in de meest uiteenlopende gedrukte teksten. In eerste instantie heb ik me uitdrukkelijk alleen op de kranten gericht, want dat was toch wel het podium waar Dreumel het allermeest in voorkomt. Althans in vergelijking met vernoemingen in Tijdschriften en boeken.

Nu echter alle meldingen -in zoverre die gedigitaliseerd op www.delpher.nl worden getoond- van en over Dreumel van de krantenpersen zijn gerold, is weer een ander medium aan de beurt en ik heb gekozen voor tijdschriften. Dat waren destijds geen Libelles of Margrieten die tegenwoordig het label tijdschrift verdragen, maar producten van omvangrijke en ontzagwekkende instanties die bijvoorbeeld jaarverslagen openbaar maakten. Of die door middel van een tijdschrift bekend wilden maken welke boeken er in de wereld en Nederland in omloop waren. Verkrijgbaar tegen geringe kosten. Of tijdschriften van meerdere honderden bladzijden lang, waarin lief en leed met de lezers werd gedeeld over bijvoorbeeld vacatures in des lands onderwijs systeem.
En zo ben ik dus voorzichtig gestart met het opsporen van Dreumel, nu in de tijdschriften, die ook weer voorhanden zijn op de website van Delpher.nl. Hoeveel ik er ga vinden, ik heb geen idee en derhalve ook niet hoe omvangrijk of beperkt de opbrengst uiteindelijk zal zijn. Ik ga op onderzoek en breng u telkens gaandeweg op de hoogte.


Direct toch al graag de melding dat de tijdschriften op datum gesorteerd worden en dat de inhoud per artikel telkenmale geheel anders -of juist heel lang achter elkaar hetzelfde- kan zijn dan een vorig of volgend artikel.De onverwachtheid van de berichten in de tijdschriften speelt me een weinig parten. Als altijd al, navenant met de krantenberichten, heb ik geen idee wat de volgende klik naar een volgend tijdschrift me zal brengen. Een enorm spannend verhaal waar veel onderzoek naar verricht moet worden voor de waarheid boven tafel komt, of ... eindeloze herhalingen van het wekelijks uitkomende 'De Wekker', het tijdschrift met 'Nieuwe Bijdragen Voor Het Onderwijs', alsmaar herhalend dat er in Dreumel vacatures bestaan voor onderwijzers, onderwijzeressen en met name een Hoofd van de school, die nota bene nog, naast zijn salaris, kan rekenen op een huis mèt tuin. 

Ik presenteer het niet veel anders dan zoals het volgens de publicatie-data in de tijdschriften wordt gepubliceerd. Ik maak wel een uitzondering voor die te talrijke meldingen in 'De Wekker', want dat zou veel te eentonig worden en zijn. Ik hoop een redelijke balans gevonden te hebben tussen het laten zien van de berichten in de tijdschriften. Waarbij het uitermate opvalt hoe weinig Dreumel voor komt in deze tijdschriften, anders dan bij schier en chronisch onoplosbare problemen, als (on)voldoende leerkrachten vinden en  behouden en ... het water wederom.

4 November 2016: Tijd om deel 1 af te sluiten en deel 2 te beginnen met berichten over Dreumel, althans waar Dreumel in voorkomt. Zou ik er enige kennis van bezitten hoeveel berichten interessant genoeg blijven om ze hier op te nemen, dan zou ik een voorzichtige voorspelling kunnen doen over uit hoeveel delen deze reeks zal gaan bestaan.

Maar die kennis heb ik niet en dat is ook wel zo leuk. Ik laat me graag verrassen en wil pogen, daar waar mogelijk, ook u verrast laten zijn door hetgeen er nog ter tafel komt. Best spannend.

N.B. Het aan het begin van dit deel 1 nog geconstateerde probleem met de icoontjes op Delpher.nl blijkt meer te maken te hebben met, en afhankelijk te zijn van, welke browser deze site wordt benaderd.  Ik heb inmiddels vast gesteld dat Explorer minder of geen icoontjes laat zien in vergelijking met Chrome. Ik gebruik gelukkig allebei deze browsers en ben nu wat Delpher betreft geheel op Chrome over geschakeld, zodat ik wederom volwaardig en dankbaar gebruik kan maken van het gebodene.