OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

10:32 uur : Ik heb dat op m'n werk ook wel eens. Dan ben je lekker aan het werk en doet geen andere dingen  dan je al jaren en weken en dagen lang doet en dan opeens ... laat iets in je werkplekcomputer, of in het digitale systeem van je werkgever, het afweten. Je kan niet verder. Dat komt dan altijd onverwachts en nooit goed uit. De planning die je voor die dag of dat tijdstip in gedachten had, spat uiteen en op zulk een moment is het enige dat je nog kunt doen is ... eerst opnieuw opstarten, want wellicht heb je tijdens de routineuze handelingen wel iets net even verkeerd of anders dan anders gedaan en zou het met een simpele re-start opgelost kunnen zijn.

Mocht dat ook geen blijvende oplossing bieden, dan rest slechts de netwerkbeheerders mailen, als je mail het tenminste nog doet, en ze van de onwelkome situatie op de hoogte brengen en hen vriendelijk verzoeken daar zo spoedig mogelijk een oplossing voor aan te dragen. Uiteraard, leren de negatieve ervaringen uit het verleden, ben je niet de enige die een probleem aankaart en dus is het afwachten geblazen wanneer het probleem van tafel is en je weer kunt doen wat je altijd al gedaan hebt.

Zoiets maak ik nu voor de tweede keer met deze website mee. Om een nieuw deel (30-deel 2) te kunnen beginnen, moet je eerst een nieuwe 'map' in het systeem aanmaken, waarin je alle teksten en afbeeldingen op slaat die voor dat specifieke verhaal van belang zijn. Zo gezegd hebbende, probeerde ik vanochtend een nieuwe map 'Saillant Dreumel 30-2' aan te maken en liet het systeem me direct daaropvolgend weten dat er een fout was opgetreden. Die map liet zich op dat moment niet aanmaken. Ik heb nog geprobeerd om alle data dan maar in een al bestaande map op te slaan, maar ook dat weigerde te accepteren waar ik op hoopte.

Het is nu 15:15 en tussen vanochtend en nu was ik buitengaats en heb zojuist m'n ouwe vertrouwde computer weer opgestart en ... u raadt het reeds ... het werkt ineens weer! De mirakels zijn de wereld nog niet uit en enige verklaring voor het nu wel naar wens functioneren, daar waar het een aantal uren vroeger weigerde om hetzelfde te doen, ontgaat me ten allen tijden. Maar er is niemand die nog van iemand kan verwachten alle digitale kennis in huis te hebben en dus heb ik god's water naar overvloedig over god's akker laten stromen en ga weer gewoon verder met waar ik gebleven was. 
Deel 2 begint al een stuk interessanter dan heel deel 1 geweest is. Volkomen 'out of the blue' doemt daar ineens een pracht-kaart op van de Heerewaardensche Overlaten, met als zeer interessant detail waar het Dreumelse veerhuis destijds stond. Héél ergens anders dan ik tot nu toe gedacht heb, waarbij aangetekend moet worden dat die gedachten tot leven kwamen na een gesprek met Mini van Wichen, wier verre voor-ouders (-vaders en -moeders) eigenaren en uitbaters waren van datzelfde veerhuis. 
Weet U wat? Ik laat het -tot nu toe- verzamelde werk gewoon zien. De kortste oplossing om erg lange beschrijvingen te voorkomen:
Mocht het zo zijn dat u de berichtgeving voorafgaand aan deel 2 redelijk saai en nogal ééntonig heeft gevonden, dan deel ik die mening wel met u. Edoch, er daagt licht aan de horizon en dat wordt veroorzaakt doordat we dichter bij tijden geraken waar het steeds normaler werd, en is, om foto's en tekeningen toe te voegen aan de berichten in de tijdschriften. 
Voor zover ze van toepassing zijn op Dreumel zal ik die uiteraard 1-op-1 overnemen -met bronvermelding- in deze verhalen. Maar ik kan mezelf op sommige momenten ook niet beheersen om ook afbeeldingen weer te geven die totaal niets met Dreumel te maken hebben. Ik heb me daar al eerder aan bezondigd toen ik berichten uit kranten versloeg en met uw welnemen ga ik daar maar gewoon mee door, nu het tijdschriften betreft. Ik vind die afbeeldingen te mooi, en ik ben teveel werktuigbouwkundige, om er verder geen aandacht aan te besteden.

     Helaas ben ik geen biografie van J.G.W. Fijne meer tegen gekomen.

Na bovenstaande afbeeldingen op de site gezet te hebben, ben ik gestaag verder gegaan met het door-klikken van tijdschrift naar volgend tijdschrift en ineens ... waren er geen tijdschriften meer en dus ook geen berichten meer waar Dreumel een rol in -mee- speelde. 

Dat was best een tegenvaller, want ik had verwacht dat, naarmate we dichter bij 'nu' zouden komen, er juist meer berichten, mogelijk zelfs voorzien van mooie foto's of afbeeldingen, te vinden zouden zijn. Maar het tegendeel blijkt. Nu is het al zo dat Delpher, om niet duidelijke reden, gestopt is met tijdschriften te digitaliseren, recenter dan 1940. Hetgeen betekent dat ze toch al 76 jaar achter lopen met gedigitaliseerde tijdschriften en ik weet zeker dat er nog genoeg over Dreumel gepubliceerd werd in die 76 jaren.

Maar helaas, de eindstreep staat nu in 1940 en dus was het nog resterende aantal tijdschriftberichten zeer tegenvallend weinig. See for yourselves:


Deel 2 is derhalve dan ook al gelijk het laatste deel van slechts een tweetal delen. Dreumel komt echter ook nog voor in een andere groep gedigitaliseerde drukwerken op Delpher.nl, namelijk in de boeken. Het zou me niet verbazen als ik daar eerdaags, maar waarschijnlijker, eerweeks of eermaands, nog eens mee aan de slag zal gaan. Simpelweg om dan 'alles' wat Delpher heeft te bieden wat Dreumel betreft, ook op deze site te hebben verzameld. Wanneer ik daarmee ga beginnen ? Ik weet het niet. U ben de eerste die het te weten komt, want dan verschijnen die verhalen over 'Dreumel in de boeken' ook weer op deze site.

Tot dan!