OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

23 november 2015 is het. Deel 5, waar ik per nu een start mee heb gemaakt. En geen geringe, want het gaat over die zeer ingrijpende en omvangrijke watersnoodramp van eind 1925, begin 1926. Die niet alleen Dreumel trof, maar ook grote delen daarom heen. Ik heb daar al lang bij stil gestaan in eerdere verhalen toen er uitgebreid verslag in de kranten werd gedaan over wat deze ramp voor Nederland en alle getroffen gebieden heeft betekend.

Onderstaand boek geeft daar weer meer en een gedetailleerder beeld van. Met name de enorme omvang van de hulpverlening die snel na het begin van deze ramp, en gedurende die ramp volwaardig, op stoom is gekomen en die op talrijke plaatsen en manieren het schier eindeloze leed verzacht heeft. Natuurlijk was iedereen slachtoffer, maar betrokken mensen en organisaties hebben geholpen waar en hoe ze ook maar konden. Dat blijkt uit deze rapportage, die probeert weer te geven dat er alles aan gedaan werd, wat maar mogelijk was, om mens & dier te helpen. Allemaal helden en heldinnen waren het, al die hulpverleners in welke hoedanigheid dan ook, laat dat gezegd zijn!!
 

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

(Alles in het Betuwsche dialect geschreven, dus alleen voor Betuw- en Dreumelnaren en Dreumelnaressen). 

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

Klik HIER voor een directe link naar het bovenstaande boek op www.delpher.nl.

(Geen directe link aanwezig, lijkt me niet zó interessant immers)


24 November 2016: Hee, deze melding heb ik al eerder gezien en daar ben ik niet overdadig blij mee. Want ik ben dan de originele boeken, althans de gedigitaliseerde versies op de site van Delpher, kwijt. En toen bleek ook nog eens dat het complete restant van vermeldingen over Dreumel -al zijn dat er niet zoveel meer- allemaal alleen nog maar in boeken staan, die slechts te bezien zijn op de website van DBNL. Maar dat zijn niet de originelen!

Derhalve, beste lezeressen en lezers, is er een plots en onverwacht einde gekomen aan deze serie die ik 'Dreumel in de boeken' heb gedoopt. Dat wil zeggen ... er zijn nog wel meer boeken, maar die worden apart door Delpher weer gegeven, met de mooie aansprekende naam 'Boeken Google'. Ik zal daar eens enkele ernstige blikken op gaan werpen en zo nodig en indien mogelijk zou ik daar nog wel aanleiding kunnen vinden om nog wat delen te vullen. Dàt ga ik onderzoeken.

Eerst dit deel weer controleren en corrigeren daar waar nodig. En daarna publiceren. Daarna heeft u immers pas wat aan deze verhalen. Tot lezens, hoop ik van harte.