OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Mocht u per ongeluk heel deel 5 in z'n geheel al gelezen hebben, dan weet u al dat ik de gegevens over 1926 anders, dan tot nu toe gebruikelijk, ga weer geven. Er is gewoon teveel over heel veel in ontelbaar veel kranten geschreven en ik werd op het alternatieve idee gebracht toen ik me herinnerde dat je op die pracht-site van www.delpher.nl de kranten ook kunt down-loaden. Dus op je eigen computer kunt opslaan in diverse formaten. Niet kwa grootte, maar in welke hoedanigheid. Je kunt er een JPEG-plaatje van laten maken, maar je kunt er ook een *.PDF-je van laten creëren en die laatste mogelijkheid ga ik voor wat 1926 betreft -(groten)deels- gebruiken.

Ik heb ook nog ergens een PDF-editor om m'n computer staan, waarmee je bestaande *.PDF bestanden kunt bewerken en dàt geeft dan weer de mogelijkheid om niet noodzakelijke bladzijden uit eenmaal en altijd volledig gedown-loade kranten te kunnen verwijderen, zodat alleen de relevante bladzijden over blijven. Heel goed mogelijk dat er op één bladzijde zowel nuttige als overbodige informatie wordt verwoord, maar dan handhaaf ik toch de hele bladzijde. Ik kan geen halve bladzijden deleten met die editor.

Ik beschreef al dat ik ook, althans voor 1926, de 'normale' manier van weer geven in dit verhaal wil volgen en niet 'achteruit'. Dus begin ik daar in de wereldgeschiedenis waar er in Dreumel en zeer wijde omgeving nog geen sprake was van welke watersnood dan ook en een ieder zijn en haar gewone dagelijkse handelingen verrichtte. Of de ziekenboeg werd in getrapt door een paard!

Maar dan plotseling:


De Watersnood Overal Stijgende
1926 (01-01) Het Vaderland.pdf (5.3MB)
De Watersnood Overal Stijgende
1926 (01-01) Het Vaderland.pdf (5.3MB)
Limburg en Gelderland geteisterd door overstromingen en dijkbreuken
1926 (02-01) Voorwaarts.pdf (8.44MB)
Limburg en Gelderland geteisterd door overstromingen en dijkbreuken
1926 (02-01) Voorwaarts.pdf (8.44MB)
Watersnood en Overstrooming
1926 (02-01) Algemeen Handelsblad-03.pdf (12.15MB)
Watersnood en Overstrooming
1926 (02-01) Algemeen Handelsblad-03.pdf (12.15MB)
De Overstroming een Nationale Ramp
1926 (02-01) Nieuwe Tilburgsche Courant-01.pdf (6.76MB)
De Overstroming een Nationale Ramp
1926 (02-01) Nieuwe Tilburgsche Courant-01.pdf (6.76MB)
De Watersnood
1926 (02-01) Het Vaderland-02.pdf (10.18MB)
De Watersnood
1926 (02-01) Het Vaderland-02.pdf (10.18MB)
De Waal in het Land van Maas en Waal
1926 (02-01) De Maasbode-01a.pdf (14.96MB)
De Waal in het Land van Maas en Waal
1926 (02-01) De Maasbode-01a.pdf (14.96MB)
Drie Provincies in de macht van het water
1926 (04-01) Voorwaarts-02.pdf (4.83MB)
Drie Provincies in de macht van het water
1926 (04-01) Voorwaarts-02.pdf (4.83MB)
Brabant en Limburg (en Gelderland) onder Water
1926 (04-01) Algemeen Handelsblad-04.pdf (10.84MB)
Brabant en Limburg (en Gelderland) onder Water
1926 (04-01) Algemeen Handelsblad-04.pdf (10.84MB)
Ontzettende toestand te Dreumel
1926 (04-01) Leeuwarder Nieuwsblad-02.pdf (3.25MB)
Ontzettende toestand te Dreumel
1926 (04-01) Leeuwarder Nieuwsblad-02.pdf (3.25MB)
Meer dan 2000 mensen hebben Dreumel verlaten
1926 (06-01) Voorwaarts-03.pdf (5.55MB)
Meer dan 2000 mensen hebben Dreumel verlaten
1926 (06-01) Voorwaarts-03.pdf (5.55MB)
De Overstroomingsramp in Maas en Waal
1926 (11-01) Nieuwe Tilburgsche Courant-02.pdf (4.43MB)
De Overstroomingsramp in Maas en Waal
1926 (11-01) Nieuwe Tilburgsche Courant-02.pdf (4.43MB)


Het blijkt verre van mogelijk om alles wat 1926 ons 'gebracht' heeft, weer te geven in één enkel deel. Ik heb daarom deel 6 ook maar weer op gedeeld en dit deel van deel 6 heet daarom deel 6A. Ik heb toch weer ongelofelijk veel foto's in kranten en op internet gevonden, waarvan ik er eigenlijk geen eentje niet wil laten zien. Zodoende.

Ik raad u echt aan om eens naar die film van de NOP te kijken mocht u een keer tijd hebben en zich afvragen hoe het toen was. Een pracht film uit 2008 met ervaringsdeskundigen die het zelf hebben mee gemaakt. Werkelijk prachtige geschiedenis, verteld door de mensen die er bij waren.

Klik HIER om daar direct mee verbonden te worden.

Deel 6B staat al ruim op stapel.