OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Deel 6B ... Nooit gedacht dat ik nog eens zó diep in de lokale geschiedenis zou duiken, dat ik daar zoveel digitale ruimte voor zou moeten reserveren en aanmaken om het allemaal op deze site te kunnen laten verschijnen. Een en ander heeft er uitdrukkelijk mee te maken hoeveel ik wil publiceren van deze geschiedenis en inmiddels heb ik ook voor mezelf vast gesteld dat dat best veel is. Met name als ik daar schitterende beelden bij weet te vinden, is het zonneklaar dat ik daar niet om heen kan en al helemaal niet wil. Al zijn het meestal, omdat ze in de kranten afgedrukt werden, bepaald geen fotografische hoogstandjes. Het doet nauwelijks ter zake eigenlijk. Beeldend materiaal spreekt zoveel duidelijker dan al die teksten, waar je soms geen touw, of nog minder, aan vast kunt knopen. En die je aan het uiteindelijke eind van een zin verbaasd af doen vragen hoe het begin ook al weer was. 


Het is nu 3 juli 2016 en ben helaas wat -eigenlijk heel erg- gehandicapt door een www.delpher.nl dat niet van z'n plaats wenst te komen en geen resultaten laat zien na de zoekopdracht ... 'zoek 'Dreumel' in de periode 20-01-1926 tot en met 31-12-1926. Onderaan dat zoekscherm staat dat het programma bezig is te zoeken, maar dat staat al een half uur op 98% en gaat niet verder.

Wellicht eens de hele computer opnieuw opstarten. Het kost wel weer extra tijd, maar baat het niet, het kan ook niet schaden en wie weet ... baat het wèl!

Iets later: Nou, geweldig, Delpher is weer wakker geworden ... of was het toch mijn computer. Ik heb weer resultaten, alleen al voor de gezochte zoekopracht maar liefst 112 Delpher pagina's, die ieder 10 kranten bevatten met Dreumels nieuws in 1926. Genoeg te doen weer.


Ik wil graag verder gaan met de rest van een afbeeldingen, gevuld wederom met afzonderlijke screenshots van afbeeldingen die ik in deel 6A nog niet allemaal heb kunnen laten zien, omdat dat veel te lang zou zijn geworden. Dus start ik er graag deel 6B maar mee. Om te beginnen de aangrijpende en pakkende verhalen, van de mensen in een film die in 2008 werd uit gezonden door de Nederlands Publieke Oproep over hoog water en watersnood:

Dit zijn de laatste beelden die ik heb ge-screenshot van die film van de NPO. Nogmaals, geen beste beelden, maar de ellende druipt er vanaf. Zó die nationale ramp weergevend en beschrijvend, dat goeie beelden nauwelijks noodzakelijk zijn om dat te onderstrepen. Verder nu met de rest van 1926 en we zijn nog maar net over de helft van januari heen! En het moge overbekend en overduidelijk zijn ... weliswaar bereikte de ellende in Dreumel grote dieptepunten, maar hebben natuurlijk ook veel andere gemeenten en streken zwaar geleden.

Watersnood in ons land (en Dreumel)
1926 (25-01) Algemeen Handelsblad-05.pdf (13.07MB)
Watersnood in ons land (en Dreumel)
1926 (25-01) Algemeen Handelsblad-05.pdf (13.07MB)

 

De Watersnood 1926. Een protest uit Alphen.
1926 (11-02) Tilburgsche Courant-01.pdf (3.51MB)
De Watersnood 1926. Een protest uit Alphen.
1926 (11-02) Tilburgsche Courant-01.pdf (3.51MB)


Watersnood. Uit het Verdronken Land van Maas en Waal. De toestand om Dreumel.
1926 (11-02) De Tijd-01.pdf (5.67MB)
Watersnood. Uit het Verdronken Land van Maas en Waal. De toestand om Dreumel.
1926 (11-02) De Tijd-01.pdf (5.67MB)


De Sumatra Post. Toch niet direct de krant waar je 'mooie' foto's van een niet-mooie situatie in verwacht, over de drama's die zich voor deden in het ozo verre Nederland. Al lagen de verhoudingen toen wel iets heel anders dan nu en waren de lokale Nederlanders, dus zij die op Sumatra vertoefden, mogelijk ook best wel erg geïnteresseerd in Hollandse nieuwtjes en tafereeltjes. Al denk ik dat ze zich daar wat gehéél anders bij voorstelden dat nu in de Sumatra Post wordt getoond:

05-07-2016: Weer een nieuwe afbeelding vól Dreumelse berichten klaar en direct maar op de site gezet. Het is best wel vreemd telkens. Als ik naar de gepubliceerde site kijk, om te beoordelen of alles er goed en zo foutloos mogelijk op staat, dan denk ik elke keer weer dat alles er juist niet op staat. Maar even telkens realiseer ik me dan plots dat het gedeelte dat ik aan het bewerken ben en waar ik meestal vele dagen mee doende ben, uiteraard nog niet op de website te zien is voor kijkers en lezers, omdat ik die dan nog niet gepubliceerd heb. Dat geldt -op dit moment- bijvoorbeeld voor dit hele deel 6B. Daar ben ik al vele dagen mee bezig geweest en dat wordt alleen maar steeds meer.

Overigens weet ik weliswaar zeker dat de kranten nog lang niet uit geschreven zijn over 1926 -immers, ook in 1927, waar we al eerder voorbij kwamen, wordt nog volop daar over geschreven- is het wel duidelijk dat ze er geen foto's meer aan (willen?) besteden. Ik weet niet hoeveel moeite of geld het destijds kostte om foto's te maken en af te drukken, maar wellicht weer hield dat de kranten ervan om foto's te blijven tonen. Ze zijn, voor zover ik nu gevorderd ben, geheel opgedroogd. Best wel jammer, want hoe mooi is die grote foto toch, die ik van www.mijngelderland.nl 'geleend' heb. Van het Heerenhuis aan de -destijdse- Hoofdstraat te Dreumel, zie onder.

Ja, zo aan het begin van de watersnood en gedurende enkele maanden daarna barstte de kranten uit hun papieren voegen met lange verslagen en weergaven van dikke rapporten van heel veel wel en niet deskundigen die hun meningen ten beste gaven. Of gewoon verslagen van samenkomsten. Of hele lange uiteenzettingen over de toestand in het land van Maas en Waal en vaak dan nog Dreumel in het bijzonder.

Maar die vertegenwoordiging van teksten die te maken hadden met de watersnood. wordt minder en mindert steeds meer naarmate het jaar vordert. Niet geheel onnatuurlijk uiteraard. Zeker een ieder die niet betrokken was, of is, bij deze watersnood, gaat gewoon met haar of zijn leven verder, want er waren destijds toch al veel te weinig opties. Met bij de pakken, of waar dan ook bij, neer gaan zitten verdiende je niks en dat is niet veel. De foto's over al die natte toestanden waren ook al lang niet meer voorhanden en dus is het een beetje terug naar 'business as usual', zeg maar.   Verder leven als we gewend waren, komt het dan toch op neer. Er komen weer wat meer raadsverslagen in de kranten ... weinig om handen hebbende ongelukjes worden ook weer gerapporteerd ... mond- en klauw z(w)eren komen ook weer eens aan de orde ... 

Maar er blijft een felle rode draad zichtbaar in de berichtgeving, want voor de direct wèl betrokkenen is de ellende natuurlijk nog bij lange na niet voorbij, laat staan over. Weer een paar van die weer iets meer uiteenlopende berichten in onderstaande samenvatting van heel wat knipsels: Zo heel langzaam komen de laatste maanden van 1926 in beeld. Hetgeen trouwens geheel onverlet laat dat er nog heel veel journalistieke aandacht is en blijft voor de watersnood natuurlijk. En dat is maar goed ook, want zelfs mèt al deze nieuwsgaring en openbaringen lijkt er toch al een aanzienlijke kloof te zijn en te blijven tussen wat de slachtoffers zèlf willen en wat de bestuurders willen en hun 'onderdanen' lijken op te dringen. Geheel persoonlijk krijg ik toch een beetje het idee dat er eerder gestreefd wordt naar in eerste instantie gróte aantallen woningen, dan dat er met de slachtoffers overlegd wordt waar die woningen dan het meest ideaal gebouwd zouden moeten worden en aan welke minimale eisen ze dan zouden moeten voldoen. 

Noodwoningen -laten- bouwen, die de winter niet kunnen doorstaan, zonder dat de mensen binnen bevriezen ... 

Huizen -laten- bouwen, zonder dat mensen hun na de watersnood overgebleven en geminimaliseerde aantallen vee nog kunnen huisvesten ...  

Huizen laten bouwen voor prijzen waar de slachtoffers zèlf mogelijk wel twee keer zoveel huizen van hadden kunnen bouwen ...  

Na den Watersnood - De Wederopbouw van het land van Maas en Waal.
1926 (25-09) Arnhemsche Courant-01.pdf (16.41MB)
Na den Watersnood - De Wederopbouw van het land van Maas en Waal.
1926 (25-09) Arnhemsche Courant-01.pdf (16.41MB)

09-07-2016 : Aan alle huzarenstukjes komt ooit een eind, zowel aan de mooie als aan de wat langer durende. Nu wil ik het heel erg lange relaas over alléén 1926 zeker geen huzarenstukje noemen, want ik doe het met veel en groot plezier. Als betekenissen worden 1) Kranige daad 2) Stoutmoedig stukje 3) Waagstuk genoemd en het verenigen van alle berichten waarvan de allermeesten met Dreumel te maken hebben, van en over 1926, zou je wellicht nog een kranige daad kunnen noemen. Ik stel, toch met enige voldoening, vast dat ik de laatste nog enigszins belangrijke krantenknipsels van 1926 in wederom een grote afbeelding heb samen gevat. Zal ik u deze dan maar gewoon tonen?

Okay. Deel 6B, het tweede deel van Deel 6, is klaar. Ik ga weer gewoon verder met het verzamelen van krantenknipsels vanaf eind 1925 en dan met terug werkende kracht richting 1850. Mogelijk dat er nog wel eens een periode zal zijn, waarin het voor de duidelijkheid aannemelijker is om vóóruit de geschiedenis te volgen in plaats van àchteruit. 

Dat kan ik uiteraard pas 'ter plekke' besluiten, als bijvoorbeeld blijkt dat er weer eens heel veel teksten over één onderwerp gaan en de logica gebied dat in chronologische volgorde weer te geven. Herinner ik me terecht dat er nóg een 'paar' watersnoden zijn geweest tussen 1850 en 1926 ? 1855 en 1861 en 1876, meen ik me te herinneren. Daar komen we dan vanzelf terecht, als ik probeer gestaag verder achteruit te blijven werken en verzamelen. En het aan u te laten zien. 

Het is wel erg spijtig dat er naar verhouding heel wat meer negatieve, dan positieve, verslaggeving gevonden kan worden.

Mocht u graag direct naar Deel 6A willen navigeren, klik dan HIER.

Voor deel 5, klik HIER.

Voor deel 4, klik HIER.

Voor deel 3, klik HIER.

Voor deel 2, klik HIER.

Voor deel 1, klik HIER.