OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het midden van deze hooimaand is alweer aangebroken en wederom is het gelukt om weer wat ongeëvenaard spannende berichten in de kranten boven water te halen, die best vaak de moeite waard zijn om gelezen te worden. Ik vraag me overigens wel eens af wie zich een krant kon permitteren in -zeg- 1922, het jaar dat ik hieronder uitgebreid als eerste aan de orde zal laten komen. Nog afgezien dat velen, al zouden ze kunnen lezen, zich er financieel geen konden permitteren, schat ik dat het merendeel van de mannen en nog veel meer vrouwen niet konden lezen. Slechts een zeer select gezelschap(je) kon èn lezen en, omdat ze dat geleerd hadden en dus konden, waren het meestal ook personen die zich een krant konden veroorloven. Ik heb getracht ergens een opgave te kunnen aantreffen over het analfabetisme in de vele jaren rondom 1922, maar kan daar niets concreets over vinden helaas. 

(https://apps.nrc.nl/stijlboek/maandnamen : Alle maandnamen met een onderkast. Er bestaan tientallen bijnamen voor de maanden van het jaar. Hier een greep: januari: louwmaand, looimaand, klaagmaand; februari: sprokkelmaand, slijkmaand, schrikkelmaand; maart: lentemaand, klavermaand; april: grasmaand, paasmaand, kiemmaand; mei: bloeimaand, vreugdemaand; juni: zomermaand, weidemaand; juli: hooimaand, vennemaand; augustus: oogstmaand, hittemaand; september: herfstmaand, fruitmaand, havermaand; oktober: wijnmaand, reuzelmaand, eikelmaand; november: slachtmaand, windmaand, nevelmaand; december: wintermaand, heilmaand, sneeuwmaand.)

Ik laat 1922 op uw los, dan kunt u wèl alles lezen. U heeft tenminste de keus ... wil ik het wel of niet lezen, in plaats van vele mensen toen. Wellicht werd er toen zelfs nog wel heel veel gewoon geprààt onder en door en tussen de mensen !! 'Goed' voor een overvloedig geruchtencircuit, maar zeker niet slecht voor de onderlinge communicatie en emphatie. 

16-07-2016: In de weekenden kun je goed door hobby-en. Afgezien van enkele verplichtingen die zaterdagen speciaal en traditioneel kenmerken (de wekelijkse boodschappen doen onmiddellijk na opening van de Jumbo ... daarna direct naar het speciaal op zaterdagen goedkopere dan ooit benzinestation nabij Heerewaarden ... en op een redelijk willekeurig moment op elke zaterdag naar het kerkhof om aldaar 'groot' onderhoud te plegen aan en bij het grafmonument van 'Ons Mam') ben ik overigens vrij om vooral veel extra aandacht te besteden aan deze verhalen en digitale krantenberichten. 

Ik vervolg met het resterende van 1922, dat zonder verdere plichtplegingen vrij geruisloos overgaat in 1921.   

Document met o.a. een Algemene Volkstelling.
Nogmaals even de waarschuwing dat het bestand even tijd nodig heeft om te laden.
1921 Verslagen en rapporten bij de NED Staatscourant (95 Mb).pdf (92.45MB)
Document met o.a. een Algemene Volkstelling.
Nogmaals even de waarschuwing dat het bestand even tijd nodig heeft om te laden.
1921 Verslagen en rapporten bij de NED Staatscourant (95 Mb).pdf (92.45MB)

Ik ga u onderstaand zo direct het hele jaar 1920 aan u voor leggen. Het meest opvallende vond en vind ik toch dat ondanks de zeer hoge, nauwelijks te keren wateroverlasten die vele delen van Nederland keer op keer al hebben geteisterd en nog steeds teisteren, dus Dreumel en omliggende gebieden niet in mindere mate, de raadsleden (van Wamel en Dreumel) medio 1920 verkiezen om geen -gezamenlijk te betalen- gemalen te plaatsen, die het tij letterlijk zouden kunnen helpen keren. Voor zover de informatie in de kranten betrouwbaar geacht moet worden, zou het gaan om te hoge kosten. Je mag je afvragen hoeveel raadsleden aan den lijve een echte watersnood hebben mee gemaakt, want als je daar in 1920 over moet oordelen en de laatste grote watersnood was in 1861, dan is het moeilijk om je daar een beeld van te kunnen voorstellen uiteraard. Dus wogen de kosten van een gemaal zwaarder dan de kosten (en eventueel mensen- en dierlevens) die gepaard zouden gaan met een watersnood. 

Maar ik hoor en lees niemand iets opperen over het dan maar afzeggen van de bouw van een nieuwe pastorie en klooster, zodat mogelijk met de daarvoor bestemde gelden een gemaal neer gezet kan worden. Overigens ging de bouw van een nieuwe pastorie en klooster sowieso al niet door vanwege het geschonken krijgen van een woning -Nieuw Pollesteijn-  van Mw. van Deursen. Dus de oude pastorie hoefde plots niet neer afgebroken te worden en het klooster paste prima in dat geschenk.

Dat vond ik wel het meest opvallende -en storende- in dit jaar 1920:


En het bereiken van het begin van 1920 betekent gelijk het eind van deel 8. Deel 9 is nog niet begonnen, omdat ik -op 17-07-2016- wederom heel veel informatie van Gerard van Welie heb gekregen over de drie priesters in zijn voor-familie. Prachtige foto's, prachtige documenten in het Latijn en Italiaans. Ik heb juist deze middag al een boekje in gescant over die voor-familie. Dat verwerkt in een Power Point presentatie en die weer opgeslagen als een PDF bestand. De Power Point maakt het me mogelijk om er foto's tussen te voegen, net als andere documenten die ik zelf nog over die familie heb verzameld. Bijvoorbeeld akten! Ik ga daar, denk ik althans nu, een speciaal hoofdstuk voor aanmaken. Het eindresultaat zult u ongetwijfeld over een poosje, of poos, weer kunnen lezen en bekijken. En daarnà, of ondertussen, deel 9 van déze langlopende serie.

Eind deel 8.

Voor deel 7, klik HIER.

Voor deel 6B, klik HIER.

Voor deel 6A, klik HIER.

Voor deel 5, klik HIER.

Voor deel 4, klik HIER.

Voor deel 3, klik HIER.

Voor deel 2, klik HIER.

Voor deel 1, klik HIER.